English
ქართული
Русский
ჩვენი გვერდი Facebook-ზე
ჩვენი არხი YouTube-ზე
ბიოჰუმუსის გრანულები              *   ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშირდით
გუმი-პრიმი  1კგ                                                 2.00 ლარი
გუმი-პრიმი  3კგ                                                 4.50 ლარი
გუმი-პრიმი  5კგ                                                 6.00 ლარი
ბიოჰუმუსის ტაბლეტები (10ც)                         1.50 ლარი
თხევადი ბიოჰუმუსი  1ლ                                  5.00 ლარი
თხევადი ბიოჰუმუსი  200მლ                            1.80 ლარი
თხევადი ბიოჰუმუსი  100მლ                            1.20 ლარი
biogumus_1-3-5kg
biogumus_granules
biogumus_tablets
biogumus_1-liter
biogumus_100ml
biogumus_200ml
Designed by Azazzzello
ბიოჰუმუსი ბითუმად:
boigumus
ბიოჰუმუსი წონით    1 ტონა                               700 ლარი

თხევადი ბიოჰუმუსის კონცენტრატი   1ლ       3.50 ლარი