English
ქართული
Русский
ჩვენი გვერდი Facebook-ზე
ჩვენი არხი YouTube-ზე
ჭიაყელების ოპტიმალური რაოდენობა ბიოჰუმუსის წარმოებისთვის - 30000ც-1მ²-ზე
biogumus_1-3-5kg_01 biogumus_granules_01 biogumus_tablets_01 Liquid vermicompost
IMG_0083 IMG_0081 IMG_0082 IMG_0084 IMG_0085
IMG_0086 IMG_0088 IMG_0089 IMG_0101 IMG_1511
IMG_1512 IMG_1513 IMG_1514 IMG_1515 IMG_1516
დასახელება ჩალბობის დრო ფესვიდან კვება ფოთლიდან კვება
სალათის ფურცელი, ხახვი, ნიორი, მწვანილი, ისპანახი 12 -16 სთ       200მლ - 10ლ წყალი
        კვირაში ერთხელ
100მლ - 10ლ წყალი კვირაში ერთხელ
კიტრი, გოგრა, ნესვი, პომიდორი, სტაფილო 18-20 სთ       100მლ - 10ლ წყალი
        კვირაში ერთხელ
50მლ - 10ლ წყალი კვირაში ერთხელ
    ყვავილების და დეკორ.
            მცენარეების
         ბოლქვნაყოფები
     20-30 წთ დარგვის წინ      10-15მლ - 1ლ წყალი
          თვეში 2-ჯერ
60მლ - 10ლ წყალი კვირაში ერთხელ
დეკორატიული ყვავილების
                 თესლები
20-24 სთ      10-15მლ - 1ლ წყალი
          თვეში 2-ჯერ
60მლ - 10ლ წყალი კვირაში ერთხელ
   ციტრუსები, ბროწეული,
          ლეღვი, ყურძენი
1 სთ გადარგვის წინ       250მლ - 10ლ წყალი
          თვეში 2-ჯერ
150მლ - 10ლ წყალი თვეში   2-ჯერ
მარწყვი, კენკროვნები ----        60მლ - 10ლ წყალი
        კვირაში ერთხელ
40მლ - 10ლ წყალი კვირაში ერთხელ
     კომპანია „მაკრო-პრიმი“-ს დამფუძნებლები არიან სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სპეციალისტი, მენეჯმენტისა
და მარკეტინგის სპეციალისტები, აგრეთვე სოფლის მეურნეობაში გამოცდილი თანამშრომლები.
    ჩვენი ფირმა აწარმოებს ეკოლოგიურად სუფთა კომპლექსურ ორგანულ სასუქს „ბიოჰუმუსს“ სახელწოდებით
„გუმი-პრიმი“. იგი წარმოადგენს ჭიაყელის მიერ გადამუშავებულ მსხვილფეხა პირუტყვის ფერმენტირებულ ნაკელს.
აღნიშნული სასუქი უნიკალური პროდუქტია, რომლის ინტენსიური გამოყენება აღადგენს გამოფიტულ და ქიმიურად
დაბინძურებულ ნიადაგს. სხვადასხვა კულტურებში ზრდის მოსავლიანობას 20% დან 70% -მდე. რაც მთავარია მისი
ინტენსიური გამოყენებით ვიღებთ სრულიად ჯანმრთელ საკვებ პროდუქტს.

    ჩვენს მიერ წარმოებული სასუქის პოტენციურ მყიდველთა წრე ძალიან ფართოა. კერძოდ: ყველა ბიო-
პროდუქტების მწარმოებელი ფირმა თუ ფერმერი, სასათბურე და სანერგე მეურნეობები, მევენახეობის თუ მებოსტნეობის
სფეროები, ქალაქის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის სამსახურები, სპორტული მოედნების მომსახურე ფირმები,
მეცხოველეობის, მეფრინველეობის და მეთევზეობის სფეროები (ჭია-ყელის  ბიომასა უნიკალური და საკმაოდ
ძვირადღირებული საკვები დანამატია), და ბოლოს ყვავილების მოყვარული ყველა დიასახლისი თუ ოფის-მენეჯერი.
    „მაკრო-პრიმი“-ს მიერ წარმოებული თხევადი ბიოჰუმუსი წარმოადგენს ნატურალური ბიოჰუმუსის
კონცენტრირებულ წყალხსნარს. თვითონ ბიოჰუმუსი მიიღება “კალიფორნიული წითელი“ ჭიაყელისა და ადგილობრივი
ჭიაყელების ჰიბრიდული სახეობის მეშვეობით, რომლებიც ამუშავებენ მსხვილფეხა პირუტყვის ფერმენტირებულ
ნაკელს. თხევადი სასუქი შეიცავს ყველა იმ ნივთიერებას რომელიც ბიოჰუმუსშია წარმოდგენილი და ეს ყველაფერი
ხსნად ფორმაშია გადასული, რათა მცენარემ სწრაფად და ეფექტურად მიიღოს მისთვის საჭირო საკვები ნივთიერებები.
თხევად სასუქში დაბალანსებული კონცენტრაციებითაა წარმოდგენილი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები,
ჰუმინური მჟავების სრული კომპლექსი, მცენარეთა სწრაფი ზრდისა და განვითარების სტიმულატორები. თხევადი
ბიოჰუმუსის ეფექტი განპირობებულია მასში არსებული მიკროფლორით, რომელსაც გამოყოფს ჭიაყელის სხეულის
ზედაპირი და სიმბიოტური მიკროორგანიზმებით რომლებიც ჭიაყელის ნაწლავებში არსებობენ.
      თხევადი ბიოჰუმუსის გამოყენებით იზრდება თესლის აღმოცენება (1.5-2ჯერ), აჩქარებს ფესვთაწარმოქმნას,
ასტიმულირებს მცენარის ზრდასა და განვითარებას. ამცირებს ნიტრატებისა და მძიმე ლითონების რაოდენობას
ნიადაგში. საგრძნობლად ზრდის ხილსა და ბოსტნეულში შაქრიანობას, ვიტამინებისა და ცილების შემცვე-ლობას.
აჩქარებ ფოტოსინთეზს და პროდუქტის სიმწიფეს 10-15 დღით, ახანგრძლივებს შენახვის ვადებს, ზრდის
მოსავლიანობას (15% დან 60 %მდე სხვადასხვა კულტურებში). ზრდის მცენარეთა იმუნიტეტს დაავადებათა, გადარგვის,
დამყნობის, მექანიკური დაზიანებისა და ტემპერატურული ცვალებადობის წინააღმდეგ.
     თხევადი ბიოჰუმუსი შეიცავს მცენარისათვის აუცილებელ შემდეგ საკვებ ნივთიერებებს: ჰუმინური ნივთიერებები -
არანაკლებ 3გ/ლტ, NPK - არანაკლებ 4გ/ლტ, მიკროელემენტებს: Mg, Fe, B, Mn, Cu, Mo, Zn, S. მჟავიანობა არაუმეტეს PH-
7.5. ბიოჰუმუსში არსებული ნივთიერებების ხსნად ფორმებს: ჰუმატები, ფულვო-მჟავები, ამინომჟავები, ბუნებრივი
ფიტოჰორმონები, ვიტამინები, მიკრო და მაკროელემენტები და ნიადაგ-წარმომქმნელი ბაქტერიების სპორები.

     თხევადი ბიოჰუმუსის დანიშნულება: მცენარეთა თესლების ჩალბობა თესვის წინ, შესხურებით და მორწყვით
კვება მარცვლოვნების, ბოსტნეულის, ბაღჩეულის, ხილ-კენკროვნების, დეკორატიული და სხვა კულტურებისათვის.
ქოთნისა და ეზოს ყვავილების ზრდის სტიმულირება და ყვავილობის პერიოდის გახანგ-რძლივება. მოჭრილი
ყვავილების შენახვის გახანგრძლივება.
      თხევადი ბიოჰუმუსის მეშვეობით შეგვიძლია ვაწარმოოთ მაღალხარისხოვანი და ეკოლოგიურად სუფთა სოფლის
მეურნეობის პროდუქტები. შევამციროთ პროდუქტის დანაკარგი შენახვის პერიოდში.
გამოყენების წესები: დათესვის წინ თესლის დასალბობად მზადდება მუშა ხსნარი 1:20 (1ლტ. სასუქი-20ლტ. წყალში).
მუშა ხსნარით დამუშავების ხანგრძლივობა განსხვავებულია კულტურებისათვის:
შენახვისა და უსაფრთხოების წესები: თხევადი ბიოჰუმუსი შეინახეთ მზისგან დაცულ ადგილზე. შენახვის ვადა 18 თვე. გაყინვის შემთხვევაში, შემდეგი გალღობით თვისებებს არ კარგავს. დასაშვებია ნალექის წარმოქმნა.
გამოყენების წინ კარგად შევანჯღრიოთ. უსაფრთხოების განსაკუთრებულ ზომებს არ საჭიროებს მაგრამ დაიცავით ელემენტარული ჰიგიენური ნორმები. 
Designed by Azazzzello